بازدید فرماندار نظرآباد از شرکت بستان

بازدید فرماندار محترم شهرستان نظرآباد، جناب آقای دکتر بغدادی، با همراهی معاون ایشان از شرکت بستان – یکی از بزرگترین مجموعه های کشت و صنعت کشور مستقر در این شهرستان – در سالی که مزین به نام مهار تورم و رشد تولید است. این بازدید همراه با دکتر مناقبی (مدیرعامل شرکت) و آقای دکتر محمدی …

بازدید فرماندار نظرآباد از شرکت بستان ادامه »